Es troba a l'altura del melic, a la melsa i la seva funció és especialitzar, subdividir i difondre la vitalitat que prové del sol, dóna una perfecta harmonia en el cos, la ment i les emocions.

Swa significa "el que és i li pertany al jo" i Dhisthana "el seu lloc real".

Està íntimament relacionat amb el del plexe solar. Controla i energitza l'intestí prim, la part inferior de l'intestí gros i l'apèndix, també té influència sobre el sistema nerviós i la temperatura de l'organisme.

Regula l'erotisme i és el seient de la creativitat a través de la sorpresa infantil i l'entusiasme manifest per l'univers.

És on l'home manifesta una intrínseca masculinitat i la dona la seva intrínseca feminitat. Governa el principi del gust i està associat a l'element aigua.

  • Qualitats: creativitat, inspiració estètica, coneixement.
  • Òrgans: ronyons, bilis, pàncrees, fetge, úter, cames, melsa.
  • Correspondència: N 6, groc, dimecres, foc, topazi, Mercuri.
  • Rayo: violeta, sis pètals.
  • Virtuts: comprensió de la unitat, amplitud mental, tolerància, humilitat, benevolència i amor.
  • Mantra: SHING-TIUNG